Byla uvolněna nová verze Firefoxu: https://github.com/bitwiseworks/mozilla-os2/releases