Český spolek uživatelů OS/2

Frontální útok na MS Office


Úvodní | Články | Forum | Hry | Mapa serveru | Poradna | Prohlídka OS/2 | Recenze | Rozcestník | Různé | Skupina | Tipy a triky

Apache | OS/2 Aurora verze 4.5 | BootOS/2 | Dialog Enhancer | File Commander/2 | HomePage 1.0 | HomePage 2.1 | Larsen Commander | Mr. ED | Několik recenzí | Netscape Communicator | NC 4.61CZ | NPS WPS Enhancer | NightVision | PMMail | SciTech Display Doctor | Sibyl | Speed Pascal/2 v1.5 | StarOffice | Styler/2 | Super Virtual Disk | Sysbench 0.9.4e | Tvorba HTML v OS/2 | Visual Age C++ 4.0 | WarpNote

Aktualizováno:
Autor: Michal Pohořelský

V druhé polovině devadesátých let 20. století velké množství uživatelů MS Windows i nezávislých odborníků akceptovalo myšlenku, že kancelářský balík Microsoft Office má velkolepou budoucnost a během krátké doby zcela vytlačí konkurenční produkty z trhu. Dnes se začíná být jasné, že jeho zlaté časy pomalu končí.

Řada konkurenčních firem rozpoutala cenovou válku a nabízí domácím uživatelům Windows srovnatelné produkty za prakticky nulovou cenu. Balík Microsoft Office je už natolik rozsáhlý, že vytváření nových přitažlivých vylepšení, které konkurence nemůže zatím nabídnout, začíná být dost obtížné. Navíc Microsoft odmítá podporovat uživatele operačních systémů OS/2 Warp, Linux a Solaris, což může velmi silně podpořit úsilí firmy Star Division - výrobce kompletního kancelářského balíku StarOffice. Velmi nadějná německá společnost Star Division přesvědčila o svých schopnostech již více než tři milióny uživatelů na celém světě. Tento fakt přiměl známou společnost Sun Microsystems kapitálově podpořit další vývoj balíku StarOffice. Proto se nyní seznámíme s aktuálním produktem StarOffice verze 5.1a pro systém OS/2.

Zpět na začátek stránkyInstalace

Pokud chceme produkt používat pro osobní potřebu (nikoliv firemní), z internetu si nejdříve stáhneme soubor SO51AOS2.EXE, který je velký 66425 KB. Tento samorozbalovací archiv automaticky vytvoří (po svém spuštění) instalační adresář \SO51INST s dvěma podadresáři. V podadresáři \SO51INST\DOCU je umístěna příručka SETUP.PDF (39 stran), kterou doporučuji podrobně prostudovat v prohlížeči Acrobat Reader. StarOffice pro OS/2 vyžaduje jazyk Java verze 1.1.6 (či novější), takže musíte mít operační systém OS/2 Merlin 4.0 nebo nový OS/2 Aurora 4.5 (OS/2 Warp Server for E-business).

Před zahájením vlastní instalace si prověřte možnosti svého počítače. StarOffice pro OS/2 vyžaduje minimálně procesor Pentium / 75 MHz, 32 MB RAM paměti, grafickou kartu s 1 MB VRAM a asi 250 MB volného prostoru na disku. Osobně však doporučuji následující konfiguraci - Pentium II / 300 MHz, 64 MB RAM paměti, slušná grafická karta s 2 MB VRAM, 250 MB volného prostoru na disku. Po skončení jednoduché minimální instalace zabere produkt asi 88 MB volného prostoru. Úplná kompletní instalace produktu zabere asi 144 MB volného místa.

Není to sice málo (celý systém OS/2 Warp 3.0 zabere pouze 80 MB prostoru), ale uživatele konkurenčního kancelářského balíku Lotus SmartSuite for OS/2 Warp 4.0 musí obětovat ještě více. Když na začátku roku 1998 byla na internetu zdarma k dispozici jeho druhá BETA-verze, stáhl jsem si tehdy soubor W4SUITE.EXE, který byl velký 104471 KB ! Po komfortní instalaci BETA-verze se můj disk zmenšil o téměř 200 MB.

Na konci každé instalace StarOffice dojde k úpravě souboru CONFIG.SYS, takže je nutné provést RESTART počítače. Pokud během používání zjistíme, že některé komponenty nepotřebujeme (a naopak), stačí spustit program SETUP a provést všechny potřebné změny ve StarOffice modulech.

Zpět na začátek stránkyPrvní kroky

Anglický kancelářský balík StarOffice je skutečně v plném smyslu integrovaný. To znamená, že místo spouštění jednotlivých aplikaci se vždy aktivuje kompletní pracovní plocha - DESKTOP, která vizuálně dost připomíná běžný WWW prohlížeč. Po chvilce každý uživatel OS/2 pochopí, že autoři produktu vychází z grafického prostředí Windows 9x. Najdete zde mimo jiné modifikovanou nabídku Start s novými povely a dva zajímavé průzkumníky - Explorer a Beamer. Silnou stránkou balíku je velmi podrobná a názorná nápověda. Jeho nedílnou součástí je rovněž programovací jazyk StarBasic. Prakticky stejné prostředí přitom má produkt i v systému Linux. Česká verze produktu není zatím k dispozici, ale autoři na ní údajně již pracují.

Zpět na začátek stránkyStarWriter

Do textového editoru StarWriter, který nabízí skutečně přepychové služby, můžeme vstoupit několika různými způsoby. Přímým otevřením téměř libovolného textového souboru (program disponuje gigantickým počtem importních/exportních filtrů) nebo přes pěkné menu File - New - Text document. Ovládání editoru odpovídá standardu Windows 9x (viz. předchozí text), takže uživatelé se znalostí jiných aplikací pro Windows nebudou mít téměř žádné problémy. Při formátování textu můžeme použít řadu běžných funkcí pro odstavce (zarovnávání, číslování, sloupce, odrážky, ohraničení) i stránky (záhlaví, zápatí, pozadí, okraje). Každého uživatele jistě potěší hodně rozsáhlá knihovna stylů, kterou lze snadno rozšiřovat vlastními styly. StarWriter umožňuje umístit kurzor na zcela libovolné místo stránky (i bez textu) a sám doplní chybějící odřádkování a tabulátory (tohle jsem v MS Office 97 nenašel). Mezi zajímavé funkce patří automatické vkládání tabulek včetně autoformátu, různé možnosti umístění obrázků (grafů) a číslování řádků. Při používání rozsáhlých dokumentů může výrazně pomoci užitečný Navigator, který umí nalézt požadovaný objekt.

Zpět na začátek stránkyStarCalc

Tabulkový kalkulátor StarCalc připomíná svým prostředím konkurenční MS Excel. Snadno najdete řádek vzorců s polem pro názvy na levém okraji i řadu důvěrně známých ikon. Při vkládání údajů do jednotlivých buněk dobře poslouží funkce vyplňování číselných řad. Při formátování buněk, řádek a sloupců jistě oceníte velké množství možností. Elegantně můžeme také nastavit formát zobrazení dat v příslušných buňkách (včetně definice vytvořené uživatelem), zvýraznění barvami či ohraničení. Ze základních operací s daty je dostupné třídění a filtrování. Celkovou orientaci může výrazně usnadnit funkce seskupení.

Základním rysem prakticky každého tabulkového kalkulátoru je velký počet funkcí. StarCalc obsahuje 258 funkcí rozdělených podle svého typu do 11 skupin (Database, Date&Time, Financial, Information, Logical, Mathematical, Matrix, Statistical, Spreadsheet, Text, AddIn). Při jejich používání asistuje průvodce. Doplňování potřebných parametrů samozřejmě funguje interaktivně a výsledek je průběžně zobrazován. K dispozici máme velmi silný nástroj - pojmenovávání oblastí a buněk. Nový definovaný název se přiřazuje podobných způsobem jako v Excelu. Používání těchto názvů ve vzorcích, funkcích i odkazech je celkem jednoduché. Tisk tabulek rovněž patří mezi silné stránky produktu.

Zpět na začátek stránkyStarDraw a StarImage

Grafické možnosti StarOffice jsou při porovnání s MS Office 97 skutečně vynikající. Uživatel má k dispozici nejen vektorový editor StarDraw, ale také bitmapový editor StarImage. StarDraw nabízí nástroje, které možná znáte z konkurenčních aplikací (Corel Draw). Základním prvkem je kreslení čar a šipek. Silné schopnosti vektorů se projeví především při použití složitějších a výkonnějších funkcí. Naprosto perfektní vlastností editoru je tvorba 3D objektů. Při tvorbě těchto objektů můžeme použít přednastavený geometrický obrazec nebo libovolnou uživatelsky definovanou křivku. Mezi samozřejmosti patří volba barvy povrchu a rozměrů objektu. Pokud nad 3D objektem použijeme tlačítko na panelu (kontextové menu), můžeme vstoupit do zajímavých rozšířených nastavení - 3D effects. Jednoduše můžeme vybrat způsob povrchové úpravy, umístění a charakter světelných zdrojů, geometrické parametry rotace, stínování a textury. Mezi další efektní funkce pro práci se vzhledem objektů je tvorba barevných přechodů, dostupná z kontextového menu volbou Area (oblast).

Při práci s bitmapovými obrázky dáme ovšem přednost editoru StarImage, který rovněž funguje jako kvalitní prohlížeč. V editačním režimu je k dispozici řada oblíbených efektů (Charcoal Sketch, Mosaic, Relief, Poster, Pop-Art, Aging, Solarization, Tile, Definition, Smooth a Remove Noise) a nástroje pro změnu barevnosti (Gamma-korekce, převod na škálu šedé, konverze hloubky barev).

Oba dva editory umožňují uložit vytvořené obrázky ve vlastních formátech nebo provést export do některého běžného formátu pro jiné grafické editory nebo pro použití na internetu (GIF, JPG).

Zpět na začátek stránkyStarImpress

Na přípravu špičkových prezentací se specializuje samostatný modul StarImpress. Jeho prostředí se hodně podobá klasickému grafickému editoru, protože nástroje pro úpravu obrazové podoby budeme hodně potřebovat. Ihned při spuštění nám StarImpress nabídne výběr vzhledu (Layout) prvního snímku či fólie a následně se ocitneme přímo v editačním režimu. Do předem vytvořené šablony můžeme vkládat všechny potřebné prvky - obrázky, grafy, texty či složitější umělecké kreace. Velmi dobrých výsledků můžeme dosáhnout právě propojením vektorové grafiky s ostatními prvky. K dispozici máme působivé 3D efekty, speciální menu Effects pro zajímavá kouzla a volbu Animations pro editaci různých dekorativních prvků z připravených obrázků. Nastavení a průběh výsledné prezentace (Slideshow) probíhá víceméně standardním způsobem.

Zpět na začátek stránkyPodpora internetu

Podpora Webu a elektronické pošty je na velmi slušné úrovni. StarOffice plně podporuje standardní HTML verze 3.2 a důležité internetové jazyky Java a Javascript. Komunikace s celým světem je realizována přes vlastního plně integrovaného poštovního klienta. Před započetím jeho používání je potřeba zadat standardní informace, aby fyzické připojení k supersíti probíhalo bez problémů (jméno počítače pro příchozí i odchozí poštu, uživatelské jméno a heslo, jméno serveru služby News). Musíme také vytvořit složku typu Outbox pro odchozí poštu a poštovní účet (minimálně jeden), aby program věděl kam má poštu odesílat. Tyto volby jsou dostupné z kontextového menu na pracovní ploše. Poté již můžeme klidně vytvářet poštovní zprávy v prostředí, jenž zkušeného uživatele elektronické pošty nemůže rozhodně překvapit. V horní části okna jsou umístěny řádky pro adresáta (originál a kopie) a předmět zprávy. V pravé části se pak můžeme přepínat mezi textem dopisu, přiloženým souborem a dalšími volbami (priorita zprávy, vynucené potvrzení). Když je zpráva připravena, stačí stisknout tlačítko Send na horní liště.

To ovšem není všechno. Na své si přijdou také tvůrci různých WWW stránek, protože součástí kancelářského balíku je kvalitní HTML editor, který funguje v režimu WYSIWYG. Jeho prostředí přitom nápadně připomíná StarWriter. Do vytvářeného dokumentu tedy můžeme vkládat texty, obrázky, tabulky a další prvky (třeba formuláře). Zkušeným uživatelům, jenž často používají rámy, jistě hodně pomůže integrovaný editor rámů.

Zpět na začátek stránkyTvůrce grafů

Vedle prezentačního modulu StarImpress obsahuje StarOffice také samozřejmě sofistikovaného univerzálního tvůrce grafů StarChart. StarChart nabízí 8 základních 2-D grafů a 5 základních 3-D grafů. Každý ze 13 základních grafů je téměř vždy doplněn několika variantami, takže celkový počet grafů je mnohem vyšší. Primárním zdrojem jeho dat je pochopitelně tabulkový kalkulátor, z jehož prostředí lze snadno zaznamenat data do grafu pomocí běžného způsobu označení příslušné skupiny buněk a nutné spuštění funkce Insert Object. Vyplnění následujících údajů probíhá celkem hladce a téměř všechna nastavení můžeme zpětně upravovat.

Zpět na začátek stránkyEditor matematických výrazů

K vytváření a úpravě tak specifických grafických prvků, jako jsou matematické výrazy, slouží kvalitní editor StarMath. Pro jeho aktivaci můžeme opět použít tlačítko Insert Object, jenž stačí při stisku trochu podržet (potom získáme možnost si vybrat typ vkládaného objektu). Do zobrazeného okna můžeme následně zapsat libovolný matematický výraz. Většina důležitých funkcí je dostupná přes rozsáhlé plovoucí menu (pravé tlačítko myši). Při vlastním vytváření vzorců můžeme využít knihovnu řecké abecedy a dalších speciálních symbolů.

Zpět na začátek stránkyPlánovací kalendář

Pro skutečně efektivní práci je určitě důležitý plánovací elektronický kalendář StarSchedule, který najdeme velmi snadno. Stačí na hlavní StarOffice Desktopu aktivovat ikonu Tasks nebo ikonu Events. Jeho prostředí se víceméně neliší od konkurenčních plánovacích kalendářů, protože tyto nástroje mají už zřejmě všechny převratné změny za sebou. StarSchedule nabízí standardní časové pohledy (jeden den, týden, měsíc, pracovní týden či měsíc). Současně lze samozřejmě zobrazit panel s úkoly a adresář s pracovními (či jinými) kontakty. V rámci dne samozřejmě můžeme definovat jednotlivé úkoly nebo záznamy s časovým určením (i bez něho).

Zpět na začátek stránkyHodnocení

Kancelářský balík StarOffice, který nedávno začala podporovat i firma Sun Microsystems, má před sebou určitě velmi dobrou budoucnost. StarOffice, který je nyní dostupný v systémech OS/2, Linux, Windows a Solaris, názorně demonstruje, že není nutné se spoléhat na jeden operační systém. Jde o jeden z nejlepších produktů, které jsem měl v roce 1999 možnost poznat. Jednoznačně doporučuji.

Zpět na začátek stránkyPopis

Minimální požadavky: Pentium / 75 MHz, 32 MB RAM, grafika 1 MB VRAM, 88 MB volného prostoru
Výrobce: Star Division, Corp.
Poskytl: www.stardivision.com
Cena: Zdarma pro nekomerční použití

Viz také Tipy a triky pro StarOffice


Úvodní stránka Webmaster Začátek stránky