Český spolek uživatelů OS/2

Homepage Publisher verze 2.1 - Pochlubte se na webu!


Úvodní | Články | Forum | Hry | Mapa serveru | Poradna | Prohlídka OS/2 | Recenze | Rozcestník | Různé | Skupina | Tipy a triky

Apache | OS/2 Aurora verze 4.5 | BootOS/2 | Dialog Enhancer | File Commander/2 | HomePage 1.0 | HomePage 2.1 | Larsen Commander | Mr. ED | Několik recenzí | Netscape Communicator | NC 4.61CZ | NPS WPS Enhancer | NightVision | PMMail | SciTech Display Doctor | Sibyl | Speed Pascal/2 v1.5 | StarOffice | Styler/2 | Super Virtual Disk | Sysbench 0.9.4e | Tvorba HTML v OS/2 | Visual Age C++ 4.0 | WarpNote

Aktualizováno:

Autor: Michal Pohořelský - Nadace pohybově postižených dětí, Uveřejněno: CHIP 8/99, str. 126-127

 

Rozvoj globálního internetu a všech s ním souvisejících technologií a produktů má všechny atributy permanentní exploze. Ačkoliv jazyk HTML 3.2 patřil ještě nedávno mezi špičkové reprezentanty internetu, dnes je již nemilosrdně vytlačován jazykem HTML verze 4.0. Stejná situace ovšem panuje v oblasti internetových editorů. Klasické grafické HTML editory, které se orientují na textovou podobu jednotlivých příkazů, jsou prudce vytlačovány příjemnějšími a efektivnějšími WYSIWYG editory. Tuto situaci můžeme lépe pochopit, když se podíváme na jeden vybraný 32bitový sharewarový editor.

HOMEPAGE je grafický internetový editor, který funguje pouze v operačním systému OS/2 Merlin 4.0 (OS/2 Warp). Jeho základním rysem je výhradní orientace na režim WYSIWYG (volný překlad - "To, co vidíte, je výsledný vzhled stránky"), který nenutí uživatele znát jednotlivé příkazy jazyka HTML. Kvalitní instalační (i deinstalační) program je naprostou samozřejmostí.

Aplikační okno HOMEPAGE je rozděleno na tři rozdílně velké části.
V horní třetině je umístěno celkem osm menu (File, Edit, Option, Insert, Dictionary, Toolbars, Registrations a Help). Pod ním jsou dvě nástrojové lišty s bublinkovou nápovědou a informační řádka zobrazující titulek stránky. První lišta obsahuje obvykle 30 ikon, které aktivují nejrůznější činnosti. Druhá lišta, která hlavně dovoluje různé úpravy textu, má 19 ikon. Při konfigurování obou nástrojových lišt je zajištěn skutečně maximální luxus (změna pořadí ikon na liště, vymazání některých ikon, přidání jiných ikon, přetahování ikon mezi lištami pomocí myši, libovolná pozice lišty v aplikačním okně apod). Navíc lze přesně definovat barvu (RGB, HSB) u bublinkové nápovědy.
Prostřední třetinu okna reprezentuje poměrně běžné editační okno s podporou pravého tlačítka myši (zobrazuje se plovoucí menu) a velmi důležité dialogové okno Extended Setting (horká klávesa ALT+X), které zobrazuje drtivou většinu parametrů (voleb) u základních elementů HTML jazyka (Heading, Form, Table, Paragraph, LineBreak, BlockQuote, Horizontal Rule, Hypertext Link, Image, List, Sound, Embed, Java Applet). Silná podpora technologie Drag and Drop je zde samozřejmostí.
Poslední třetinu tvoří obvykle jen stavová informační řádka. Uživatel však zde může umístit vybranou nástrojovou lištu.

Aktuální verze HOMEPAGE pochází z března 1999, takže plná podpora jazyků HTML 4.0, HTML 3.x, JavaScript a Java 1.1.x je nedílnou součástí editoru. Mezi hlavní přednosti patří také schopnost spolupráce s dvěma libovolnými externími WWW prohlížeči a externím textovým editorem. Při vytváření stránky může každý uživatel využívat 9 připravených šablon, běžné příkazy spolupracující s clipboardem (CUT, COPY a PASTE), editační příkazy UNDO / REDO (včetně kompletního seznamu všech provedených editačních operací) a inteligentní kontrolu anglického pravopisu (nebo jiného) podle zvoleného slovníku. Hotovou stránku (včetně obrázků) můžeme jednoduše přenést přímo na WEB server díky výborné funkci Publishing, která podporuje FTP i HTTP protokol. Pokud pracujete s logickým HPFS diskem, můžete si kvalitu všech hotových stránek, které jsou již umístěny na internetovém serveru, snadno otestovat přes výkonnou funkci Mirror Web. HOMEPAGE podporuje obrovské množství jazykových stránek (Code page) včetně češtiny. V menu Edit najdeme výkonnou funkci (horká klávesa ALT+F) umožňující vyhledávat či nahrazovat libovolné fragmenty textu. V menu Insert se skrývá masivní podpora nejrůznějších ASCII znaků. V rámci technologie DBCS (Double Byte Character Sets) editor plně podporuje japonský, čínský a korejský jazyk. Většina uživatelů rovněž ocení velmi názornou a podrobnou nápovědu.

HOMEPAGE je ostrou konkurencí pro HTML editor Netscape Composer, který najdete v systémech OS/2 Merlin, Linux a Windows 3.1/9x/NT jako integrální součást špičkového prohlížeče Netscape Communicator.4.x. Výraznou hrozbu ovšem představuje i pro mnoho dalších internetových editorů s přívlastkem WYSIWYG.


Úvodní stránka Webmaster Začátek stránky