Český spolek uživatelů OS/2

BootOS/2


Úvodní | Články | Forum | Hry | Mapa serveru | Poradna | Prohlídka OS/2 | Recenze | Rozcestník | Různé | Skupina | Tipy a triky

Apache | OS/2 Aurora verze 4.5 | BootOS/2 | Dialog Enhancer | File Commander/2 | HomePage 1.0 | HomePage 2.1 | Larsen Commander | Mr. ED | Několik recenzí | Netscape Communicator | NC 4.61CZ | NPS WPS Enhancer | NightVision | PMMail | SciTech Display Doctor | Sibyl | Speed Pascal/2 v1.5 | StarOffice | Styler/2 | Super Virtual Disk | Sysbench 0.9.4e | Tvorba HTML v OS/2 | Visual Age C++ 4.0 | WarpNote

Aktualizováno:
Autor: Vladimír Kuzba

 

BootOS/2 je prográmek neveliký místem na disku, ale obrovský svým významem pro zkušenější uživatele OS/2. Umožňuje totiž vytvoření funkční miniverze OS/2 na jiném disku. K tomu použije stávající instalaci vyladěného systému. Potřebujete OS/2 verze 2, 3 nebo 4. Nejlepší na tom je, že je vše hotovo během doslova několika minut. Instalovat můžete buď na pevný disk nebo na disketu.

Program BOOTOS2 je nutno spustit z existujícího a fungujícího systému OS/2 v2, v3 nebo v4. BOOTOS2 pak zanalyzuje váš systém a vytvoří spustitelný systém, který bude odpovídat vámi používané verzi - pokud při instalaci neurčíte jinak. Například zjistí, zda váš aktuální systém podporuje HPFS nebo SCSI a pokud ano, nainstaluje jejich podporu. Velmi šikovné.

Je-li OS/2 jediným systémem na vašem počítači, budete muset ještě přidat nějaký boot manažer - nejdostupnějším a většině uživatelů plně vyhovujícím bude nejspíše OS/2 Boot Manager vulgo Správce zavedení. Návod na instalaci Správce zavedení z OS/2 najdete u nás (kde jinde, že?)

Nebývá a nebude to zvykem, ale jelikož se jedná o velice užitečný program, uvedu zde větší část dokumentace. Program je freeware vytvořený jako IBM EWS (employee-writtensoftware).

Zpět na začátek stránkyDruhy instalace

Minimal Základní systém obsahující podporu jedené či více celoobrazovkových relací OS/2. Podporovány jsou všechny 16 i 32-bitové textové aplikace. Mezi jednotlivými relacemi se lze přepínat pomocí programu BOS2SHL, který je součástí dodávky (stiskem Alt-Esc).
Instalovat lze na malou oblast pevného disku (2-3M) nebo na 3.5" 1.44M disketu. podporována je i instalace na disketu o kapacitě 2.88M. Při instalaci na disketu je doporučováno použití přepínače 2DISK, kterým vytvoříte systém na dvou disketách, čímž vám zbyde místo na doplnění dalších nezbytných utilit a programů. Máte-li jako disk A: 5.25" 1.2M disketovou mechaniku, bude přepínač 2DISK doplněnn automaticky.
PM Označuje systém obsahující podporu jedené či více celoobrazovkových či PM relací OS/2. Je-li přidán parametr VDM bude také nainstalována podpora pro celoobrazovkové i okenní ralace DOS. Mezi jednotlivými relacemi se lze přepínat pomocí programu PMSHELL, který je součástí dodávky (stiskem Alt-Esc). Instalace zabere asi 9 MB na pevném disku. Nutno však ještě připočítat místo pro soubor SWAPPER.DAT.
WPS Systém obsahující podporu jedené či více celoobrazovkových či PM relací OS/2. Je-li přidán parametr VDM bude také nainstalována podpora pro celoobrazovkové i okenní ralace DOS. Mezi jednotlivými relacemi se lze přepínat pomocí programu PMSHELL, který je součástí dodávky (stiskem Alt-Esc). Instalace zabere asi 9 MB na pevném disku. Nutno však ještě připočítat místo pro soubor SWAPPER.DAT. Rozdíl mezi PM a WPS spočívá v dostupnosti prostředí WPS. Instalovány jsou i základní objekty na ploše.

Zpět na začátek stránkySyntaxe a parametry

BOOTOS2	<SOURCE=drive:\path\>
	<TARGET=drive>
	<TYPE=PM|WPS>
	<NLS(Country,KBD,CodePage)>
	<2DISK[=drive]>
	<ABIOS>
	<REXX>
	<SWAP=drive:\path\>
	<TRACE[=drive:\path[\file]]>
	<HELP>
	<SYSED>
	<VDM>
	<VGA>
	<LX>
	<FILE=drive:\path\file>
	<TEMP=drive:\path>
	<FORMAT[:FAT]>
	<FORMAT:HPFS>
	<FORMAT:NONE>
	<QUIET>
	<GA200|SP200|GA210|SP211|MR211|GA300|GA400>
SOURCE= V závislosti na tom, jaký typ instalace provádíte, může instalační program potřebovat natáhnout některé ze souborů z instalačního média. Vždy bude vyžadován program SYSINSTX.COM, který vytváří soubor OS2BOOT. Tento program se vždy nachází na první instalační disketě.
Tento parametr může také ukazovat do adresáře, ve kterém jsou tyto soubory uloženy. Je důležitý, jestliže jste OS/2 instalovali například po síti.
TARGET= Učuje, kam bude nový systém nainstalován. Předvolena je instalace na disketu A:. Cílem však může být jakékoli médium, ze kterého může být spuštěn systém. Tedy i LS-120 nebo ZIP či pevný disk.
TYPE=PM Nainstaluje systém, který bude podporovat PM aplikace. Systém bude přístupný jako jeden příkazový řádek OS/2.
TYPE=WPS Nainstaluje systém, který bude podporovat PM aplikace. Systém bude přístupný jako WorkPlace Shell (WPS).
NLS BOOTOS2 získává informace o prostřední NLS z následujících řádků souboru CONFIG.SYS:
DEVINFO=KBD,xx,KEYBOARD.DCP  : Default xx = US
COUNTRY=xxx,COUNTRY.SYS    : Default xxx = 001
CodePage=xxx         : Default xxx = 850
Pokud vaše prostředí vyžaduje jiné nastavení, musíte jej uvést v tomto parametru. Musíte uvést všechny tři hodnoty. Tento příkaz je platný jen pro instalaci typu PM nebo WPS.
2DISK Pokud vytváříte systém na disketě, pak vám tento parametr umožní rodělení systému na dvě diskety, čímž na disketě získáte prostor na další nutné programy a utility. Máte-li obě disketové mechaniky, A i B, použije BootOS/2 disk B:. Pokud ale chcete systém vytvořit na A:, musíte zadat 2DISK=A.
REXX Je-li na cílovém disku dostatek volného místa, bude nainstalována i podpora jazyka REXX.
HELP BOOTOS2 se pokusí nainstalovat i základní nápovědu. Pouze u instalací typu PM a WPS.
VDM Bude přidána podpora pro Virtual Dos Machines (VDM).
VGA Při instalaci typu PM nebo WPS je nanstalován ovladač obrazovky shodný s originálním systémem (dokonce ve stejném rozlišení a stejnou barevnou hloubkou). Parametrem VGA ale nainstalujete základní režim VGA. Vhoidné například tehdy, jestliže vaše grafická karta není programem BootOS/2 podporována.
LX Na všechny soubory s příponami EXE, COM, DLL, SYS, IFS, ADD, FLT a DMD a také na OS2KRNL bude použit kompresní program LXLite. Tím se zmenší jejich velikost a na disketu se tak vejde mnohem více dat. Aby tento přepínač fungoval, musí být soubory LXLITE.EXE a LXLITE.CFG umístěny ve stejném adresáři jako BOOTOS2.EXE. Minimálně je vyžadován LXLITE v1.2.1
SYSED Přidá podporu systémového editoru (E.EXE). Pouze u instalace typu PM a WPS.
SWAP= Pouze u instalace typu PM a WPS. Předvolen je kořenový adresář cílového disku.
TEMP= Při určitých typech instalace vytvoří BOOTOS2 dočasný adresář nazvaný BOS2TEMP, do kterého si nakopíruje soubory z instalačních disket. Proměnná TEMP vám umožní nastavit cestu k adresáři, který bude použit namísto předvolené hodnoty.
FILE= Tímto parametrem můžete definovat soubory, které budou nainstalovány programem BOOTOS2. Hodnotou musí být plně zadaná cesta k textovému souboru, ve kterém:
 • Prázdné řádky budou ignorovány
 • Řádky začínající '*' budou považovány za komentář a budou tedy ignorovány.
 • Řádky začínající '=' budou všechny znaky za '=' považovány za cestu k existujícímu souboru, a ten bude zkopírován do adresáře \OS2 cílového disku. Zde musíte zadat plnou cestu.
 • Všechny ostatní řádky budou beze změn zkopírovány do souboru CONFG.SYS na cílovém disku.
TRACE Tento přepínač použujte v případě, že chcete trasovat instalaci. Bude vytvořen soubor BOOTOS2.LOG, který bude obsahovat úplný zápis instalace. Soubor bude zapsán do adresáře, ve kterém se nachází program BOOTOS2.EXE - můžete však i specifikovat jiný adresář:
TRACE=drive:\path\file
FORMAT Cílový disk můžete rovnou i naformátovat. Na výběr máte systémy FAT a HPFS a nebo neformátovat.
FORMAT:NONE
QUIET Instalační program nebude vypisovat žádné informace.
Následujících 5 parametrů můžete použít, chcete-li BOOTOS2 namluvit, že používáte jinou verzi OS/2 než ve skutečnosti.
GA200 = OS/2 2.00 GA
SP200 = OS/2 2.00 SP
GA210 = OS/2 2.10 GA
SP211 = OS/2 2.11 CSD SP
MR211 = OS/2 2.11 Manufacturers Refresh
GA300 = OS/2 WARP V3.0
GA400 = OS/2 WARP V4.0

Zpět na začátek stránkyO programu

Autor: Kenneth A. Kahn, P/390 Software Development,
IBM Corp.
Poughkeepsie N.Y.

CompuServe - 71333,2526
Internet - KENKAHN@US.IBM.COM
Cena: freeware
Získáno z: http://hobbes.nmsu.edu (btos2917.zip)
Velikost archivu: 310 794b

 


Úvodní stránka Webmaster Začátek stránky