Český spolek uživatelů OS/2

Skenování a grafika v OS/2


Úvodní | Články | Forum | Hry | Mapa serveru | Poradna | Prohlídka OS/2 | Recenze | Rozcestník | Různé | Skupina | Tipy a triky

Config.sys | FTP-PM pro OS/2 | Instalace Embellish | Instalace Lotus Notes | Instalace OS/2 | Instalace fixpaku | Ladíme systém | Maintenace partition | Odstranění Tančícího slona | Připojení OS/2 na Inet | Rozdělení pevného disku | Skenování a grafika | SoundBlaster | Voice Type

Aktualizováno:
Autor: Zdeněk Wagner

 

Tento článek píšu zejména jako odpověď na dotazy typu: "Jak mohu provozovat Windows vedle OS/2? Potřebuji totiž skenovat a pracovat s grafikou, takže se bez Windows neobejdu."

Většina českých prodejců HW i SW bohužel OS/2 ignoruje (někteří ani nevědí, co to je). Není tedy divu, že se uživatelé o existenci užitečných programů v obchodech nedovědí.

Představa, že bych kvůli skenování měl restartovat počítač a používat jiný operační systém, byla pro mě děsivá. Navíc vlastním "červenou" verzi OS/2 Warp 3.0 bez Windows a musel bych si tedy Windows dokoupit. Při provozu Windows mi pochopitelně nepoběží aplikace pro OS/2, které navíc používám na disku s HPFS. Nalezení řešení čistě s použitím OS/2 bylo pro mě tedy téměř životní nutností.

Obsah této stránky:

Zpět na začátek stránkyVýběr programů

Skenovací programy jsem vybíral ze dvou zdrojů:

  1. Z nabídky firmy AXON
  2. Z mnichovského archivu www.leo.org

Rozdělil jsem je do čtyř skupin:

  1. Programy, které toho umí mnohem více, než potřebuji (např. Color Works). Je škoda platit za funkce, které nebudu využívat.
  2. Programy, které toho umí málo.
  3. Programy s nevýhodným poměrem výkon/cena.
  4. Program CFM Twain od firmy Computer für Menschen.

Vylučovací metodou tedy zbyl jediný program, který za přijatelnou cenu plní vše, co potřebuji.

Zpět na začátek stránkyCFM Twain

Demo programu CFM Twain jsem našel na výše zmíněném serveru v Mnichově. Program umí obrázky ukládat ve všech běžných grafických formátech, provádí konverze a mezi podporovanými scannery byl explicitně uveden HP ScanJet 4c, který jsem si hodlal koupit. Program nebyl dostupný v ČR, ale v demo verzi byla uvedena e-mailová adresa. Komunikace e-mailem byla perfektní, odpověď jsem dostal vždy během 5 minut. Program bylo nutno zaplatit předem. Doklad o provedení platby jsem naskenoval (naposled ve Windows), poslal e-mailem jako GIF, za 5 minut jsem dostal e-mailem ostrou verzi a za dva dny přišly instalační diskety poštou.

Takto vypadá hlavní ovládací panel programu.

CFM Twain

Další dialogy slouží k nastavení jednotlivých parametrů skenování. Jeden z hlavních dialogů vidíte na následujícím obrázku.

Properties

Na rozdíl od programu DeskScan pro Windows je skenování prováděno ve třech fázích. Nejprve se rychle s nízkou kvalitou sejme Overview (náhled celé plochy scanneru). Zde si můžeme označit požadovaný výřez a sejmout Preview. Na něm pak jemně označíme výřez, můžeme pohodlně kontrolovat nastavení parametrů, čímž ovlivňujeme kvalitu výsledného obrazu, a nakonec sejmeme finállní obrázek.

Zde vidíte zmenšený pohled na moji obrazovku. Písmo se při zmenšování poněkud znečitelnilo, ale pro ilustraci to snad postačuje. Můžete si všimnout, že jsem při skenování nemusel uzavírat rozdělanou práci, jen jsem minimalizoval další aplikace do ikon, aby mi okna nepřekážela.

Screen shot

Program umožňuje dodatečné úpravy obrázků jako otočení o 90 stupňů, zrcadlové převrácení, převod na negativ, změny jasu a kontrastu a změnu velikosti.

Částečnou nevýhodou je neexistence dokumentace. Ovládání je ale zcela intuitivní a při znalostech práce s obrazem, které lze získat z jiných zdrojů, není vlastně návod potřebný.

Dlouho mi chyběla funkce, kterou má DeskScan pro Windows. Ten dokáže analyzovat obraz a nabídne nastavení jasu a kontrastu. Správné hodnoty jsou pak blízké automaticky nalezenému nastavení. Tuto funkci CFM Twain nemá. Empiricky jsem však zjistil, že špatné nastavení jasu lze velmi dobře kompenzovat vhodně špatným nastavením kontrastu a naopak. Automat mi tedy může určit dobře vypadající špatné nastavení. Začátkem roku 1998 vyšla v příl ze čhoto Life st Life standardní tabulka. Nastavil jsem si tedy metodou pokusu a omylu jas a kontrast podle této tabulky. S výjimkou nekvalitních předloh (fotografie na matném papíře nevyjímaje) představuje toto nastavení téměř vždy optimální řešení, občas je nutno použít nepatrnou korekci. Automatické vyvážení je tedy nepotřebné.

DeskScan pro Windows požaduje předem zadání grafického formátu a jména souboru. Program pak skenuje přímo na disk a lze jej použít i na počítači s nedostatkem paměti. Naproti tomu CFM Twain skenuje obrázek do paměti a teprve potom se uživatel rozhoduje, kam a v jakém formátu jej chce uložit. Pokud nemáte dostatečnou paměť, nemůžete CFM Twain použít. Podle mých zkušeností pak program havaruje, může zablokovat systém, nebo alespoň přeruší skenování, ponechá hlavu scanneru na půl cesty a přestane komunikovat.

Zpět na začátek stránkyEmbellish

Embellish je grafický program firmy Dadaware. Letos na jaře se objevil v nabídce firmy AXON za velmi nízkou cenu. Na stejném CD je verze pro OS/2 a Windows 95.

Embellish

Pomocí tohoto programu jsem nasnímal z obrazovky všechny ukázky, které jsou zde použity. Trochu složitější bylo sejmutí loga, které Embellish zobrazuje při svém startu - musel jsem zapnout snímání v jedné instanci programu a nastartovat druhý Embellish (a mít rychlé prsty).

Čirou náhodou se mi podařilo koupit program, který je schopen spolupracovat s jediným skenovacím programem v OS/2, a tím je CFM Twain. Je pravda, že se mi to nepodařilo zprovoznit a navíc jsem našel několik nepříjemných chyb. Než jsem je stačil reklamovat, poskytla firma Dadaware na svém serveru upgrade. V něm jsou všechny chyby odstraněny a navíc se při instalaci upgrade našly příslušné moduly CFM Twain a skenování přímo z programu Embellish funkcí File/Acquire nyní funguje. Naskenovaný obrázek se tedy objeví rovnou v okně grafického programu. Editační funkce CFM Twain při tomto režimu nejsou potřebné.

Embellish ukládá obrázky téměř ve všech grafických formátech. Umí BMP ve verzi pro OS/2 i pro Windows, trochu mi chybí TIFF 6. Při ukládání má uživatel plnou kontrolu nad kvalitou. Nejvíce se to projeví u formátu JFIF (známějšího jako JPEG či JPG; JFIF znamená JPEG File Interchange Format). Program standardně nabídne hodnoty doporučené Joint Picture Expert Group a umožní jejich změnu, přičemž v náhledu okamžitě ukazuje, co to z obrázkem provede. Počítá se také velikost výsledného souboru v KB a čas, jak dlouho se bude přenášet modemem zvolené rychlosti. Tvůrci webových stránek si tedy mohou ihned ověřit, zda bude obrázek pro uživatele dostupný v rozumném čase. Ve srovnání s obrázky skenovanými ve Windows 3.11 programy DeskScan II a Visioneer PaperPort je velikost souborů formátu JFIF pětinová až desetinová, a to bez ztráty kvality.

Program disponuje řadou nástrojů pro přímé kreslení. Dokáže přes clipboard přenést výsek libovolného tvaru, což oceníme při kombinování dvou a více obrázků. Umí řadu triků s barvou včetně histogramů a uživatelsky definovaných filtrů, provádí nejroztodivnější efekty jako požírání kyselinou, různé deformace (např. rybí oko), simulace malby štětcem olejovými barvami, redukce barevné palety atd. Umožňuje generování HTML příkazů pro klikací mapy na WWW stránkách a vytváří animované GIFy. Navíc je program objektově orientován. To znamená, že každá operace se jakoby provádí na samostatnou průhlednou fólii, která se pokládá na již hotový obrázek. Všechny objekty lze dodatečně upravovat, posunovat, rušit. Lze měnit pořadí objektů, čímž rozhodneme, které objekty budou viditelné. Máme tím k dispozici vlastně neomezenou úroveň Undo. Také všechny výše zmíněné triky lze provádět buď s celým obrázkem nebo jen s vybranými objekty. Pokud pro uložení takového obrázku zvolíme Embellish File Format, budeme mít v souboru všechny informace o objektech. Soubor je ovšem výrazně větší a nepřenositelný do jiných programů. Hodí se, pokud chceme s úpravami pokračovat další den, ale pro finální uložení jej nedoporučuji.

V programu lze nastavit maximální povolenou spotřebu paměti. Doporučené hodnoty podle konfigurace počítače jsou uvedeny v návodu. Ve svém počítači mám 32 MB a povolenou hodnotu pro Embellish jsem nastavil na 24 MB. Při každé operaci program kontroluje, zda nebude nastavený limit překročen. Pokud ano, zobrazí se varování s nabídkou, že operace nebude provedena. Embellish přitom provede korektní úklid, takže lze bez obav pokračovat s méně náročnou činností. Můžeme také požadovat pokračování operace i přes varování, ale podle mých zkušeností to většinou skončí zadřením systému.

Zpět na začátek stránkyZávěr

Oba programy představují výbornou možnost pro skenování a práci s grafikou v OS/2, takže na Windows lze zapomenout. Cena je příznivá, ovšem její uvedení nepovažuji za vhodné; nemohu totiž zaručit, že nedojde ke změně. Oba programy mají plně funkční demo verze, CFM Twain lze najít na www.leo.org, Embellish je na serveru firmy Dadaware.

Při své práci jsem dosud nenarazil na žádnou funkci, která by programu chyběla. Je však nutno upozornit na paměťové nároky. Programům sice stačí 8 MB, ale skutečná potřeba závisí na velikosti, rozlišení a barevné hloubce obrázků. 32 MB bohatě stačí na tvorbu obrázků pro webové stránky a malých obrázků pro tisk. Chcete-li se vážně zabývat grafikou, tedy přípravou velkých barevných obrázků s výstupem na osvitovou jednotku, budete potřebovat 256 MB.

Na závěr uvedu jednu perličku. Na jaře jsem sázel knihu jednoho fotografa-dokumentaristy. Dostal jsem od něj hrubou verzi fotografií, které měly být v knize vytištěny. Jednu fotografii neměl naskenovanou, v jeho přítomnosti jsem ji skenoval já. Při další návštěvě mi přinesl finální vyretušované fotografie, pouze v jednom případě vzal omylem původní verzi. Pro urychlení ji retušoval u mě. Embellish se pochopitelně ovládá jinak než Adobe Photoshop, ale po chvíli hledání jsme všechny potřebné nástroje našli. Při obou operacích si liboval, jak mi programy v OS/2 krásně fungují a na rozdíl od Windows to nepadá.


Úvodní stránka Webmaster Začátek stránky