Nastavování prostředí - soubor CONFIG.SYS
V OS/2 je hlavním konfiguračním souborem též soubor jménem CONFIG.SYS. Je však na rozdíl od svého DOSovského protějšku podstatně složitější, takže nezkušené uživatele asi odradí, nicméně ke každé standardní položce tohoto souboru je k dispozici kvalitní nápověda. Jako příklad CONFIG.SYSu s popisem základních částí byl vybrán autorův konfigurační soubor:

IFS=E:/OS2/hpfs386/HPFS386.IFS /AUTOCHECK:EF
IFS=E:/OS2/BOOT/CDFS.IFS /c:6 /m:16
IFS=E:/OS2/tvfs/tvFS.IFS /logo
IFS=E:/OS2/hfs/hfs.ifs

Tato část je definice IFS - instalovatelných souborových systémů:
  • HPFS386 - je HPFS systém použitý na serverových systémech s OS/2 (LAN server). I když je výkonnější než klasické HPFS, standardně se nedodává.
  • CDFS - souborový systém pro CD-ROM.
  • TVFS - Toronto Virtual File System - vytváří virtuální disky na způsob "linků" známých z UNIXu. Je takto možno vytvořit např. jeden logický adresář, který je složením několika fyzických adresářů. Aplikacím se jeví takovýto disk jako síťový, a je možné na něm provádět jakékoli diskové operace.
  • HFS - Hierarchical File System - souborový systém pro diskety Apple Macintosh.

call=e:/os2/hpfs386/cache386.exe /options /lazy:on
Spouští daemon proces diskové cache pro HPFS386 a zároveň zapíná zpožděný zápis.

PROTSHELL=E:/OS2/PMSHELL.EXE
Jako uživatelské rozhraní je nastaven Workplace Shell.

SET USER_INI=E:/OS2/OS2.INI
SET SYSTEM_INI=E:/OS2/OS2SYS.INI
Nastavení inicializačních souborů pro Workplace Shell.

SET OS2_SHELL=E:/OS2/CMD.EXE
SET AUTOSTART=PROGRAMS,TASKLIST,FOLDERS,CONNECTIONS
SET restartobjects=startupfoldersonly
SET launchpad=0
SET tmp=e:/temp
SET temp=e:/temp
SET RUNWORKPLACE=E:/OS2/PMSHELL.EXE
SET COMSPEC=E:/OS2/CMD.EXE
Nastavení některých systémových proměnných OS/2 i Workplace Shellu.

LIBPATH=.; E:/OS2/DLL; E:/OS2/MDOS; E:/; E:/OS2/APPS/DLL; E:/MMOS2/DLL; E:/OS2/DLL2; e:/os2apps/vp/bin;
Nastavení cesty pro .DLL knihovny.

SET PATH= E:/OS2; E:/OS2/SYSTEM; E:/OS2/INSTALL; E:/; E:/OS2/MDOS; E:/OS2/APPS; E:/MMOS2; E:/OS2/MDOS/WINOS2; C:/UTILS; E:/FC2; E:/CMD; C:/BATCHES;f:/os2apps/vp/bin;
Ekvivalent PATH z DOSu.

SET DPATH= SET DPATH=E:/OS2; E:/OS2/SYSTEM; E:/OS2/MDOS/WINOS2; E:/OS2/INSTALL; E:/; E:/OS2/BITMAP; E:/OS2/MDOS; E:/OS2/APPS; E:/MMOS2; E:/MMOS2/INSTALL;
Ekvivalent APPEND z DOSu - cesta pro datové soubory.

SET PROMPT=$i[$p]
Nastavení vzhledu příkazové řádky.

SET HELP=E:/OS2/HELP;E:/OS2/HELP/TUTORIAL;E:/MMOS2/HELP;
Cesta pro .HLP soubory.

SET GLOSSARY=E:/OS2/HELP/GLOSS;
SET IPF_KEYS=SBCS
Nastavení cesty ke slovníku pojmů a nastavení klávesnice na jednobytový kód.

PRIORITY_DISK_IO=no
Procesy v popředí a pozadí mají stejnou prioritu při přístupu na disk.

BASEDEV=IBMKBD.SYS
DEVICE=E:/OS2/BOOT/TESTCFG.SYS
DEVICE=E:/OS2/BOOT/DOS.SYS
DEVICE=E:/OS2/BOOT/PMDD.SYS
device=e:/os2/os20memu/os20memu.sys
DEVICE=E:/OS2/APPS/SYSIOS2.SYS
Drivery pro klávesnici, instalační program, podporu DOS aplikací, podporu myši pro relace OS/2, monitorovací program OS20MEMU a driver pro "System Information Tool" - program, který získává informace o systému.

BUFFERS=100
100 512 bytových bufferů pro FAT disky a diskety.

IOPL=no
Zákaz I/O operací jinak než přes operační systém.

VME=no
Zákaz použití Virtual Mode Extensions - rozšíření V86 módu na 486 a vyšších.

DISKCACHE=256,LW,128,AC:DC
Nastavení cache pro FAT disky - 256K, zpožděný zápis, do cache půjdou data až o velikosti 128 sektorů, automatická kontrola disků C:,D:.

MAXWAIT=2
Thready budou pozastaveny na max 2. vteřiny.

MEMMAN=SWAP,PROTECT
SWAPPATH=f:/ 8192 20000
Příkaz MEMMAN v tomto případě znamená používat virtuální paměť a též chránit v paměti systémové DLL knihovny.
SWAPPATH je nastavení adresáře a počáteční velikosti swapovacího souboru. Swapovací soubor je nastaven na velikost 20MB, aby se předešlo případným prodlevám při správě dynamického swapovacího souboru - natahování a zkracování - což zbytečně zpomaluje systém.

BREAK=On
THREADS=160
Je povoleno přerušení procesů pomocí CTRL-Break.
Rezervováno 160 threadů.

PRINTMONBUFSIZE=2048,134,134
Buffery pro LPT1,LPT2,LPT3, velikost v bytech.

COUNTRY=421,E:/OS2/SYSTEM/COUNTRY.SYS
SET KEYS=ON
SET BOOKSHELF=F:/LANSERVER;E:/OS2/BOOK;E:/MMOS2;E:/EDM;
Informace o národním nastavení, aktivování paměti pro ukládání příkazů vložených z příkazové řádky OS/2, a nastavení cesty pro .INF soubory.

SET SOMIR=e:/os2/etc/som.ir
SET SOMDDIR=E:/OS2/ETC/DSOM
SOM a DSOM.

BASEDEV=PRINT01.SYS /irq
Primární ovladač tiskárny CENTRONICS s volbou použití přístupu pomocí přerušení.

BASEDEV=IBM1FLPY.ADD /v
Ovladač standardního PC/AT floppy rozhraní.

BASEDEV=IBM1S506.ADD /v
Ovladač disků MFM, RLL, ESDI, IDE, EIDE - splňujících standard ST-506.

BASEDEV=XDFLOPPY.FLT
Podpora pro XDF formát disket 3.5" - až 1.9 M na jedné disketě.

BASEDEV=IBMIDECD.FLT
Driver ATAPI CD-ROM.

BASEDEV=OS2DASD.DMD
Základní driver pro úložná média (DASD = Direct Access Storage Device = Ukládací zařízení s přímým přístupem).

SET EPMPATH=E:/OS2/APPS;
Cesta k editoru EPM.EXE

PROTECTONLY=NO
Zákaz výhradního spouštění OS/2 aplikací (tzn. lze spouštět DOS a WinOS/2 prostředí).

SHELL=E:/OS2/MDOS/COMMAND.COM E:/OS2/MDOS
FCBS=16,8
FILES=20
RMSIZE=640
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VEMM.SYS
DOS=High,UMB
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VXMS.SYS /UMB
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VDPMI.SYS
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VDPX.SYS
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VWIN.SYS
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VW32S.SYS
DEVICE=E:/OS2/BOOT/OS2CDROM.DMD /Q
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VCDROM.SYS
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VMOUSE.SYS
DEVICE=E:/OS2/BOOT/POINTDD.SYS
DEVICE=E:/OS2/BOOT/MOUSE.SYS SERIAL=COM1
DEVICE=E:/OS2/BOOT/COM.SYS
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VCOM.SYS
Sekce driverů a nastavení pro emulaci DOSu: velikost konvenční paměti, virtuální EMS, XMS, Windows, CD-ROM, floppy, CMOS, časovač, COM porty...

CODEPAGE=852,850
Nastavení kódových stránek na Latin 2 a Multilingual.

DEVINFO=KBD,US,E:/OS2/KEYBOARD.DCP
Inicializace klávesnice pro přepínání kódových stránek.

SET PROGREF20=GUIREF20.INF
SET PMREF=PMFUN.INF+PMGPI.INF+PMHOK.INF+PMMSG.INF+PMREL.INF+PMWIN.INF+ PMWKP.INF
SET EDM1= edmi1_1.inf + edmi1_2.inf + edmi1_3.inf + edmi1_4.inf + edmi1_5.inf + edmi1_6.inf + edmi1_7.inf
SET EDM2= edmi2_1.inf + edmi2_2.inf + edmi2_3.inf + edmi2_4.inf + edmi2_5.inf + edmi2_6.inf + edmi2_7.inf + edmi2_8.inf + edmi2_9.inf + edmi2_10.inf + edmi2_11.inf
SET EDM3= edmi3_1.inf + edmi3_2.inf + edmi3_3.inf + edmi3_4.inf + edmi3_5.inf + edmi3_6.inf + edmi3_7.inf + edmi3_8.inf + edmi3_9.inf + edmi3_10.inf
SET EDM4= edmi4_1.inf + edmi4_2.inf + edmi4_3.inf + edmi4_4.inf + edmi4_6.inf + edmi4_7.inf
Spojování jednotlivých fyzických souborů .INF do jednoho logického, který se dá pak najednou prohlížet bez nutnosti otevírat postupně jednotlivé části.

SET MMBASE=E:/MMOS2;
SET DSPPATH=E:/MMOS2/DSP;
SET NCDEBUG=4000
DEVICE=E:/MMOS2/SSMDD.SYS
DEVICE=E:/MMOS2/R0STUB.SYS
DEVICE=E:/MMOS2/SB16D2.SYS 1 1 5 5 220 4 330 /N:SBAUD1$ /Q
DEVICE=E:/MMOS2/AUDIOVDD.SYS SBAUD1$
Driver pro Sound Blaster 16 a sekce multimédií - MMPM/2.

DEVINFO=SCR,VGA,E:/OS2/BOOT/VIOTBL.DCP
SET VIDEO_DEVICES=VIO_SVGA
SET VIO_SVGA=DEVICE(BVHVGA,BVHSVGA)
DEVICE=E:/OS2/MDOS/VSVGA.SYS
Základní drivery obrazovky.

SET VPOUT=e:/os2apps/VP/OUT
SET VPLIB=e:/os2apps/vp/LIB
Nastavení proměnných Virtual Pascalu.