Emulace DOS a Windows 3.1
Programy pro DOS a Windows 3.x jsou spouštěny pod OS/2 pomocí emulace reálného módu na procesoru i80386. Každý DOS proces běží ve svém adresovém prostoru, a proto může být oddělen od ostatních procesů a spravován preemptivně. Pomocí vlastností V86 módu se dosáhlo vysoké úrovně virtualizace. Pro aplikaci DOS jsou zde virtuální EMS, XMS, HMA a DPMI paměťové standardy, virtuální časovač, CMOS, ROM BIOS, porty videokarty, aj.


Architektura virtuálních ovladačů pod OS/2


Komunikace DOS aplikace s hardwarem

Pro každou relaci DOS je možno nastavit množství vlastností, počínaje COM porty, přes množství konvenční paměti až po možnost dát jádro emulovaného DOSu do HMA a spřístupnit UMB, a mnoho dalších. Aplikace DOS má jako každý jiný objekt Workplace Shellu svoje Nastavení, jehož příklad je na obrázku.


Nastavení programového objektu


Nastavení vlastností úlohy DOS

Aplikace Windows sdílejí ty samé nastavení a ještě několik specifických, např. v jakém módu spustit následující relace (Standard nebo 386 Enhanced), případně jestli má OS/2 a WinOS/2 (název emulovaných Windows) sdílet stejný obsah Clipboardu.Aplikace DOS i Windows jsou do prostředí OS/2 naprosto integrovány - na obrázku je PMVIEW (nativní OS/2 aplikace), DOS Navigator (DOS aplikace) a Program Manager z Windows.


Současně běžící aplikace v prostředí OS/2

V OS/2 beží správce MVDM (Multiple Virtual DOS Machines), který má na starosti správu všech V86 procesů.


Architektura MVDM a správce MVDM

Aplikace DOS mají zachovánu velkou většinu vlastností původního reálného módu:

MVDM mají i svoje omezení: