Český spolek uživatelů OS/2

Co je HPFS386?


Úvodní | Články | Forum | Hry | Mapa serveru | Poradna | Prohlídka OS/2 | Recenze | Rozcestník | Různé | Skupina | Tipy a triky

FAT vs HPFS | HPFS386 | Invex98 | Jak psát | OS/2 Warp vs Windows 95 | Po přechodu - multimedia | Stará nová kniha | WWW a databáze

Aktualizováno:
Autor: Martin Mintal

 

HPFS386.IFS (a k němu příslušící soubory) je serverový ovladač souborového systému pro diskové oddíly naformátované na OS/2 HPFS. Dá se ovšem použít i na standardních pracovních stanicích s OS/2 bez toho, aby měly nainstalovanou jakoukoliv podporu sítě. Ačkoliv má pro svou "režii" větší spotřebu paměti než standardní HPFS.IFS, jeho výhody dostatečně vyváží tuto prakticky jedinou nevýhodu:

HPFS386 je součástí OS/2 LAN Server (WARP Server) verze "Advanced". V Auroře již standardně není, ale bude jej možno dokoupit. Na Internetu lze občas někde spatřit link na soubor HPFS386.ZIP. Tento archív obsahuje soubory vyjmuté z OS/2 LAN Server 4:

BOOTSH.EXE
BSH.MSG
BSHH.MSG
CAC.MSG
CACH.MSG
CACHE386.EXE
HFS.MSG
HFSH.MSG
HPFS386.IFS
HPFS386.INI
IBMLN386.DAT
MAILSLOT.DLL
MAILSLOT.H
MAILSLOT.LIB
MAKEDISK.CFG
NETAPI.DLL
NETAPI32.DLL
NETSPOOL.DLL
README.DOC
SYSLEVEL.HFS

Není nám známo, zda je tento balíček "legální", a proto zde neuvádíme žádný odkaz na něj.

Tyto soubory již stačí k instalaci tohoto souborového systému na obyčejnou pracovní stanici OS/2, i když jeho síťové funkce nebudou využívány.

Zpět na začátek stránkyJak instalovat

 1. Rozbalte archiv.
 2. Soubory *.DLL přesuňte do \OS2\DLL, soubory *.MSG přesuňte do \OS2\SYSTEM.
 3. V rootu bootovacího disku Vaší OS/2 vytvořte adresář \IBM386FS. (dodržet tento název je nutné!)
 4. Do tohoto adresáře přesuňte všechny zbývající soubory.
 5. Nyní ve Vašem CONFIG.SYS "zaremujte" příkaz IFS=, kde je původní HPFS.IFS a též řádek, kde spouštíte CACHE.EXE, pokud takový řádek máte.
 6. Nyní do CONFIG.SYS  místo původního IFS= přidáte:
  IFS=X:\IBM386FS\HPFS386.IFS /AUTOCHECK:*
  (tento řádek musí být první v CONFIG.SYS, pokud bootujete z HPFS). DAlší změnou bude řádek
  CALL=X:\IBM386FS\CACHE386.EXE /LAZY:ON /OPTIONS
  (kde X: je disk, ze kterého Vaše OS/2 bootuje)
 7. Teď v nějakém obyčejném textovém editoru (třeba ve FC/2) otevřete HPFS386.INI a upravte jeho parametry (uvedeny níže).
 8. Rebootujte PC. HPFS386 při prvním spuštění provádí CHKDSK i na "čistých" discích, tak se nelekněte ;-)

Zpět na začátek stránkyParametry a nastavení

 1. HPFS386.INI

  Tento soubor je rozdělen do několika sekcí, pro "ne-serverového" uživatele jsou potřebné pouze tyto: [filesystem] a [lazywriter]. Uživatelé, kteří navíc rozumí anglicky, ani další popis nastavení v tomto souboru nepotřebují, neboť popis jeho nastavení v angličtině je v něm obsažen.

  1. Sekce [filesystem] obsahuje nastavení:
   • useallmem = Tento parametr nastavuje použití paměti nad 16M, pokud jí máte více. Ovšem pokud je některý z Vašich řadičů vybaven pouze 24bitovým DMA kanálem, nelze tento parametr použít ve tvaru useallmem=yes. Použijte useallmem=no. Jiné parametry nastavení nemá.
   • lanroot   = Označuje umístění LAN Serveru. Na obyčejné stanici nemá význam.
   • cachesize = Nastavuje velikost diskové cache v K.  Pokud je velikost cache specifikována příliš velká (závisí na RAM ;-) ), bude vybrána nějaká stadardní hodnota velikosti cache.
  2. Sekce [lazywriter] obsahuje nastavení:
   • lazy  = Zapíná/vypíná zpožděný zápis pro disk(y). Je možné použít též znak "*" pro všechny disky, např. lazy=*:on, nebo určit např. pro disk D: lazy=d:off. Lze mít i více nastavení lazy=.
   • maxage  = Nastavuje čas v milisekundách, po který mohou v cache zůstat nezapsaná data. Po uplynutí této doby budou zapsána na disk. Např: maxage=d:10000.
   • bufferidle = Nastavuje čas v milisekundách, po který není použita cache. Po uplynutí této doby budou zapsána na disk. Např. bufferidle= d:10000.

   Disky lze v sekci [lazywriter] specifikovat i hromadně a to ve všech třech nastaveních. Např.  lazy=cdg:on. Disky C: D: G: budou mít nastaven zpožděný zápis.

 2. CACHE386.EXE

  Tento program je velmi důležitý, protože i když je všude možně ponastavován zpožděný zápis, pokud nebude tento program spuštěn, žádný zpožděný zápis se nekoná. To ostatně platí i pro HPFS.IFS a CACHE.EXE. CACHE386.EXE vypisuje tento help:

  Valid options for CACHE386 (x is an optional drive letter):
  /OPTIONS[:x]Display current configuration
  /STATS[:C|:D]Display, clear, or dynamically display statistics
  /LAZY[:x][:ON|:OFF]Enable or disable lazy writing
  /MAXAGE[:x]:nChange msDataAge to n milliseconds
  /BUFFERIDLE[:x]:nChange msIdleBuf to n milliseconds
  If no drive (x) is given, the option will apply to all HPFS drives.
  Each option may be abbreviated to a single letter, for example:
  CACHE386 /B:D:1000  (sets BufferIdle to 1000 for drive D)

  A nyní česky:

  /OPTIONS:Zobrazuje nynější nastavení.
  /STATSZobrazí statistické údaje o cache
  /STATS:CZresetuje počítadla statistiky
  /STATS:DZobrazuje statistické údaje o cache dynamicky, zhruba každou vteřinu. Zobrazování lze přerušit CTRL+C.
  /LAZY,
  /MAXAGE,
  /BUFFERIDLE
  mění nastavení původně daná souborem HPFS386.INI. Při novém bootu se ovšem použijí původní.
  Pokud není v parametru uveden disk, vztahuje se změna parametru ke všem diskovým oddílům HPFS.

  Program lze spustit z příkazové řádky, např.

  DETACH CACHE386.EXE /LAZY:ON
  (první spuštění po bootu), nebo v CONFIG.SYS, jak bylo výše uvedeno. Při dalších spuštěních (např. pro vypsání statistiky) již nepoužívejte DETACH ;-)

  Úvodní stránka Webmaster Začátek stránky