Situace před rokem 1987

Již v roce 1984 zahájily firmy Microsoft a IBM vývoj operačního systému pro PC s multitaskingem poté, co se ukázalo, že systém DOS dospěl na hranici svých možností a jeho další vývoj nepovede k žádným pronikavým změnám k lepšímu. Se vznikem procesoru i80286 bylo možno využít "Protected mode" - chráněný mód 286, který poskytoval 16 MB přímo adresovatelné paměti, jistou ochranu aplikací a pod. OS/2 byl pro tento chráněný mód navržen a jeho vlastností a výhod neustále využíval již od verze 1.0. Proto pod OS/2 neexistuje magická hranice 640 KB, jádro operačního systému je chráněno od aplikací a naopak aplikace nemají přímý přístup k zařízením, takže zařízení lze virtualizovat a přístup k nim řídit jádrem operačního systému.

1987 verze 1.0 (CP/DOS)

OS/2 byl představen společně firmami IBM a Microsoft. Výkonnost software udělala dojem, i když nároky 2MB RAM se na tehdejší dobu zdály být příliš vysoké. V té době OS/2 obsahoval pouze textový shell a "Program Selector" - program k přepínání mezi procesy. Už v této verzi existuje "DOS compatibility box", určený pro zpracování programů pro DOS. Jako procesor byl požadován i80286. Nepoužívá se BIOS pro reálný mód.
DOS compatibility box, zvaný též 3xBox nebo "Penalty Box" běží pouze v popředí a na pozadí je pozastaven. V případě, kdy se 3xBox vykonává, dostává se i80286 CPU na dobu přidělené timeslice do reálného modu. Toto přepnutí se u i80286 generuje pouze signálem reset, který OS/2 1.x generuje pomocí kontroléru klávesnice a k resetu v pravém slova smyslu nedochází.


Příkazový řádek OS/2 1.0


Program Selector OS/2 1.0

1988 verze 1.1 (Trimaran)

Objevil se "Presentation Manager" - služby pro grafické uživatelské rozhraní. Od té doby se OS/2 dělí na jádro a oddělitelné grafické uživatelské rozhraní. Firma Microsoft pracovala na grafickém rozhraní a jeho API, firma IBM se zkušenostmi řešení operačních systémů jako např. OS/360 pracovala na jádru OS/2 a jeho multitaskových schopností.


Presentation Manager a Desktop Manager OS/2 1.1

1989 verze 1.2 (Sloop)
S touto verzí byl zaveden systém "Installable File Systems" a s ním nový souborový systém HPFS, který je doporučen pro disky větší než 100MB, kde je výkonnější než FAT systém. Též je poprvé použito tzv. "dualbootu", což je jedna ze dvou technologií zavádění OS/2 nebo DOSu na jediném počítači. Přibyl programovací jazyk 2/REXX a rozšířený systém nápovědy (Information Presentation Facility). Zároveň byly rozpracovány další dvě verze OS/2: verze 2.0 podporující již jen procesory i80386 a vyšší, a verze 3.0, která měla být přenositelnou verzí OS/2 pro ne-Intelovské platformy. Verzi 3.0 vyvíjela hlavně firma Microsoft. Současně se pokračovalo ve vývoji OS/2 pro i80286, i když vývoj zde byl spíše zastoupen opravou chyb.


Presentation Manager a Desktop Manager OS/2 1.2

1990 verze 1.3 (Cutter)
Zde se cesty IBM a Microsoftu rozešly a IBM pokračovala ve vývoji Intelovské OS/2 sama. U verze 1.x byly všechny rozhodující části vyměněny, Presentation Manager získal vzhled podobný Windows 3.x, pro vektorové fonty je použit Adobe Type Manager jak pro tiskárnu, tak pro obrazovku, zlepšila se stabilita na levnějších klonových počítačích. Začalo se též pracovat na novém grafickém rozhraní pro novou 32bitovou verzi OS/2 2.0. Toto rozhraní bylo vytvořeno podle normy CUA 91 a dostalo název Workplace Shell. K OS/2 1.x byl dodáván Microsoft LAN Manager, který doplňoval OS/2 1.x na plnohodnotný nededikovaný server. K LAN Manageru byla vyvinuta též síťová verze HPFS zvaná HPFS386, která je psaná přímo pro chráněný mód procesoru i80386 a má mnoho výhod proti klasickému driveru HPFS, ovšem tyto výhody (s výjimkou velikosti cache) jsou pozorovatelné spíše z hlediska sítě. Firma Microsoft zatím po úspěchu Windows 3.x urychleně přejmenovala OS/2 3.0 na Windows NT.


Desktop OS/2 1.3 v EGA (640x350x16) rozlišení


OS/2 1.3 ve VGA rozlišení


OS/2 1.3 v 800x600x256

1992 verze 2.0 (Cruiser)
Je mezníková, protože se poprvé vyžaduje procesor i80386SX a vyšší. Obsahuje částečně 32bitové jádro (32bitový Kernel a 16bitová grafika), emulaci DOSu a Windows 3.0 založenou na bázi V86 módu - emulaci reálného režimu v rámci chráněného režimu 386. Tato změna již umožňuje preemptivní multitasking DOS a Windows aplikací. Poprvé se dodává grafické rozhraní Workplace Shell.


Workplace Shell OS/2 verze 2.0

přibyl "Boot Manager", jiný systém pro zavádění OS/2, DOSu nebo i jiného systému. Microsoft LAN Manager z OS/2 1.x byl firmou IBM zakoupen, přepsán do 32 bitů, vylepšen, urychlen a pod jménem OS/2 LAN Server 2.0 je prodáván jako serverové řešení na bázi OS/2 2.0.


Vývoj OS/2 od 16 bitové verze 1.0 až k 32bitové verzi 2.0


OS/2 2.0 Limited Availability

1993 verze 2.1 (Borg - Ferengi) a 2.11 SMP
Verze 2.1 je hlavně optimalizována pro procesory i80386, všechny důležité části (Kernel, Presentation Manager atd.) jsou plně provedeny ve 32-bitové architektuře, přibyla podpora pro jiné zařízení (PCMCIA, APM, PENtop), rozšířila se nabídka driverů pro SCSI, grafiku, CD-ROM, tiskárny. Dodává se emulace Windows 3.1, která je schopna běžet i v "386 Enhanced" módu. Jako podpora pro multimédia je zaveden MMPM/2 - "MultiMedia Presentation Manager". Na trh je zároveň uvedena verze 2.11 SMP, podporující symetrický multiprocessing až na 16 procesorech Intel (teoreticky i více). Nedospěla k velkému rozšíření z toho důvodu, že v té době nebyly procesory Intel pro multiprocessing připraveny a tak každé řešení multiprocesorového PC představovalo úplně jinou konstrukci. Další vývoj LAN Serveru vyústil ve verzi 3.0, a poté i ve verzi LAN Serveru pro OS/2 SMP.


WPS OS/2 2.1


WPS OS/2 2.11 SMP

1994 verze 3.0 Warp 3 (Warp)


Workplace Shell OS/2 Warp 3

Systém prošel další optimalizací, která byla spíše zaměřena vnitřně a tak, aby práce s OS/2 Warp na méně výkonných počítačích byla rozumné úrovni. Existují dvě verze - "červená" a "modrá" - modrá obsahuje kód Windows 3.1, červená tento kód neobsahuje a použije kódu již nainstalovaných Windows 3.1. Tato druhá verze je levnější, protože zákazník nemusí platit za kód Windows. Další vylepšení zahrnuje větší podporu různých zařízení, rozšířena byla podpora multimédií atd. Byl vylepšen též Workplace Shell a byly přidány možnosti startu v několika různých konfiguracích v nouzových podmínkách. Později se objevila verze OS/2 Warp Connect, která obsahovala peer-to-peer síť a klienty pro různé síťové operační systémy a síťové nadstavby. Jako pokračování verze 2.11 SMP vyšla i OS/2 Warp SMP. K OS/2 Warp je dodáván LAN Server 4.0 pod jménem Warp Server, včetně verze SMP pro Warp SMP.


Červená a modrá varianta OS/2 Warp 3

1996 verze 4.0 Warp 4 (Merlin)


Workplace Shell OS/2 Warp 4 CZ

Přes všechny černé předpovědi se ukázalo, že OS/2 Warp V3 nebyl poslední verzí OS/2. OS/2 Warp V4, původně zvaný Merlin, se objevil na trhu jako univerzální síťový klient, integrační platforma pro všechny aplikace pro Intel vyjma aplikací Win32 a Unix, a jako operační systém pro Internet, včetně podpory jazyka Java. Do systému byly zařazeny další rozšíření, jako např. podpora pro úroveň ochrany C2, OpenGL, PlugNPlay, systém pro rozpoznávání lidské řeči a ovládání pomocí ní, OpenDoc a další.


OS/2 Warp 4