Již byla skončena anketa o nejvhodnější termín letošního Warpstocku, poslyšte výsledek: S drtivou převahou 5 (slovy "pěti") hlasy se nad ostatními termíny umístil víkend 18.9.2009 - 20.9.2009. Na radu AK bude tedy odeslána žádost s tímto termínem. Pokud by snad z nějakého důvodu nešlo akci uskutečnit ve vítězný víkend, bude vybrán druhý v pořadí, což je 9.10.2009 - 11.10.2009 se dvěma hlasy.