Byl vydán T&V HappyPlayer verze 2.20. Jedná se o PM aplikaci urcenou k ovládání TV karet postavených na cipu Brooktree BT848.

URL: http://cz.ecomstation.ru/projects/happyplayer/