Silvan Scherrer a Dmitry A. Kuminov uvolnili finální verzi portu Qt 4 pro OS/2 a eComStation.
Finální verze nese označení 4.5.1 GA. Plně podporuje drag and drop, session management, SQLite3 a obsahuje aplikaci Qt Designer.
Tak doufejme,že  se pohne i portace VirtualBoxu. Poslední verze 1.6.1 je z května 2009 a čekalo se právě na dokončení QT4.