Na světě je finální verze 1.8 kompilátoru Open Watcom. K dostání je na obvyklém URL
http://www.openwatcom.org/index.php/Download
V této verzi byl vylepšen C++ kompilátor, upraveny hlavičkové soubory pro Win32 a provedena spousta dalších menších změn.