Firma Thawte v těchto dnech oznamuje pomocí rozesílaných emailů uživatelům svých osobních emailových certifikátů, že tato služba, která je poskytována zdarma, bude zrušena ke dni 16.11.2009. Spolu s ní skončí také služba Thawte Web of Trust, která slouží k fyzickému ověřování uživatelů pomocí celosvětové sítě nezávislých notářů. Všechny vydané certifikáty budou k danému dni revokovány.
Stávající držitelé certifikátů dostanou jako náplast zdarma jednoroční emailový certifikát od firmy VeriSign v hodnotě cca 20 USD. Mimochodem, firma VeriSign vlastní firmu Thawte.
Zdarma lze také získat buď SSL certifikát nebo certifikát na podepisování kódu na jeden nebo dva roky. Z emailu ovšem není úplně zřejmé (alespoň ne mě), zda toto platí pouze pro notáře programu Thawte Web of Trust anebo pro všechny uživatele.