Rád bych zde jen stručně doplnil informace o ADSL ve vztahu k OS/2 uveřejněné v předchozím článku.

Za předchozí rok se situace v naší zemi značně změnila, zejména nenastal takový boom ADSL, s jakým se počítalo, a proto byly mimo jiné uvolněny počáteční restrikce. Z pohledu uživatele je to jen příjemné, protože
- klesla cena připojení
- zvýšila se rychlost připojení
- odpadla nutnost přihlašovat se na dashboard
- provideři přestali ve velké většině striktně rozlišovat mezi domácími a firemními uživateli, a konečně
- zařízení pro připojení k internetu není nutno si najímat, je možno se je koupit.

Vzhledem k tomu již není nutno podnikat tak složité kroky, jaké byly popsány v minulém článku. Nepochybuji, že existuje spousta možností, jak v OS/2 využít ADSL.

NEJJEDNODUŠŠÍ metoda však spočívá v tom, že ve svém PC budete mít
- Warp4 nebo eCS 1.0 nebo 1.1 (Warp3 jsem nezkoušel)
- nainstalovaný browser
- nainstalovaný protokol TCP/IP
- naistalovanou síťovou kartu a že jste si pořídili ADSL hardware podporující protokol PPPoA, který si nakonfigurujete, a to zcela minimálně.

ADSL zařízení připojíte z jedné strany do síťové karty, ze strany druhé přes splitter do telefonní sítě a nakonfiguruje. To je vše. Může se též upravit TCP/IP, ale není to podmínkou užití. Nejdůležitejší je správně vybraný hardware. (Hardware vybraný pro tento způsob připojení k Internetu lze bez dalšího použít i ke sdílení přístupu do Internetu.) Tím je celá instalace hotová a ADSL lze okamžitě používat. Další konfigurace čehokoliv není zapotřebí. Žádný software není zapotřebí. Dovolte několik poznámek. (Je to ale jen pohled laika, omlouvám se odborníkům za nepřesné a vágní termíny)

A) Protokoly - způsob fungování ADSL závisí na tom, jaké protokoly jsou podporovány telekomunikační společností, u nás Telecomem. V České republice jsou to protokoly PPTP a PPPoA (PPP over ATM). Ten první v praxi ovládáte asi jako klasický dial-up, nějaký program spuštěný z počítače vytváří "virtuální tunel" do internetu, ten druhý znamená de facto stálé připojení ovládané modemem (routerem). Omlouvám se za hrubé zjednodušení. Protokol PPPoE (PPP over Ethernet), se kterým se setkáte nejčastěji v různých diskusích, fórech, atd., u nás není podporován.

B) Software pro OS/2 - přes intensivní hledání se mně najít použitelný software pro protokol PPTP nepodařilo. Přesněji, jeden jsem našel někdy před rokem, ale sám autor jej nazval pre-betou a několikrát upozorňoval, že jemu samotnému se ho podařilo s nevalným úspěchem použít jen několikrát. Proto nemohu sloužit ani odkazem. Poté, co jsem našel postup popsaný v předchozím článku, jsem již ani jiný software nehledal. Programy, které jsou součástí eCS, jsou vesměs, pokud se nemýlím, určeny pro PPPoE. Pro protokol PPPoA není žádný software zapotřebí; při jeho použití se pouze nakonfiguruje zařízení, kterým se připojujete k internetu, a toto zařízení se potom připojuje k internetu za Vás způsobem, který určíte. Většinou se konfiguruje tak, že je připojeno nepřetržitě, bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoliv. Pokud byste se snad chtěli připojovat ručně, připojíte se přes webové rozhraní.

C) Hardwaru použitelného pro fungování ADSL pod OS/2 je na našem trhu spousta. Musí se ovšem jednat o přístroj schopný pracovat pod protokolem PPPoA. (Koneckonců, postup popsaný v předchozím článku nebyl ničím jiným než přeměnou modemu určeného pro práci pod protokolem PPTP na router použitelný pro protokol PPPoA). To jsou ta zařízení, která dříve provideři pronajímali pouze firmám, ale která si dnes může pořídit kdokoliv. Dokonce zjistíte, že je ho více, než uvádí Jonas Buys na svém seznamu kompatibilního hardwaru. Já sám příkladmo používám router Well AMW-CA74R, který na seznamu rozhodně není.

D) Provideři
a) co do vztahu ADSL a OS/2 prošli krátkým vývojem. Před rokem tvrdili, že s OS/2 se pomocí ADSL na internet v žádném případě nedostanete. Dnes říkají, že je vůbec nezajímá, jaký systém používáte. Pokud máte homologované zařízení, které umí PPPoA a které se konfiguruje přes webové rozhraní, a pokud Váš operační systém umí TCP/IP, tak by měl s ADSL routerem pracovat bez nejmenších problémů. Tak nějak to říkají a mají pravdu.
b) nemohu radit co do výběru providera. Obecně se všichni za ten rok zlepšili, a ti kvalitní kvalitními zůstali. Velký rozdíl je technické podpoře. Někteří nejsou ochotni Vám sdělit ani údaje nutné pro konfiguraci routeru, např. čísla svých DNS serverů.
c) vzhledem ke změně obchodní strategie už providery nezajímá, jestli provozujete za modemem nějakou síť nebo ne. Dříve to povolovali jen firemním klientům, za větší peníze. Já sám používám router ke sdílení připojení k internetu pro počítače připojené přes Ethernet i přes wireless karty, bez problémů technických i bez problémů ze strany providera.

Dovolím si doporučit zásady při výběru hardwaru:
1) musí podporovat protokol PPPoA
2) musí být konfigurovatelný přes webové rozhraní, případně telnetem - to není problém, přesto ověřte raději dvakrát
3) k rozhraní - vyrábějí se zařízení připojená přes Ethernet a přes USB. Zda se vyrábějí zařízení připojená pouze přes bezdrát, jsem nezkoumal. Doporučuji pořídit zařízení připojené přes Ethernet. A důrazně nedoporučuji zařízení připojené přes USB.
4) názvosloví
- buďte velmi opatrní, uvidíte-li ADSL zařízení s názvem "modem". To bývá většinou jen prosté zařízení pro protokol PPTP, bez webového konfigurátoru, s instalací ve Windows, někdy v Linuxu. Není tomu tak vždy, ale je nutno v takovém případě zvlášť pozorně číst dokumentaci, protože takové zařízení Vám fungovat nebude, alespoň postupem zde popsaným.
- optimální zařízení snad nikdy nemají název modem. Vždy se nazývají nějak jako modem-router, nebo modem-router s DHCP serverem apod. Jonas Buys je často nazývá "DSL router ethernet (via ethernet, use as DHCP server)" nebo velmi podobně.
5) na trhu jsou také zařízení all-in-one - pro spojení LAN, WLAN a přístupu na Internet přes ADSL. Mají modem, router, DHCP server, wireless AP, USB port, Ethernet porty, ... vše v jednom. Některá jsou na seznamu kompatibilního hardwaru, některá ne.
6) modemy určené pro provoz na linkách ISDN pracují také na linkách analogových; proč, to nevím. Ověřeno na všech druzích ISDN modemů značky Alcatel. Rozdílů mezi velikostí zdířky a zástrčky (RJ) se nemusíte bát, analogová zástrčka je menší. Toto je ovšem jen poznámka pro ty, kteří by si chtěli pořídit zařízení již použité...
7) samozřejmě lze použít postup popsaný v předchozím článku. Platí pro modemy analogové i ISDN modemy.

Konfigurace routeru bývá celkem přehlednou záležitostí. Uživatelskou dokumentaci výrobci, alespoň ti, se kterými jsem se setkal, dodávají ve stavu srozumitelném i pro laika. Pokud jste zařízení správně vybrali, je nezávislé na operačním systému, a proto lze bez problému při konfiguraci podle dokumentace postupovat. Při konfiguraci na té nejjednodušší úrovni, tj. při konfiguraci modemu pro jednoho uživatele připojeného přes Ethernet, toho ani nebudete moc zadávat. Většina údajů bývá již přednastavena nebo je uvedena v dokumentaci nebo ji sdělí provider. Hlavní, co musíte zadat, bývá jen user id a heslo. A dobré je spustit DHCP server. Konfigurátory jsou nejrůznějšího druhu. Přijdou si na své i milovníci těch nejpodrobnějších nastavení, kteří chtějí mít pod kontrolou úplně vše. Pro ty bych doporučil např. router all-in-one Zyxel Prestige HW550 (jeho wireless AP je ovšem jen verse 802.11b, blíží se ale nová verze).

TCP/IP
Obecně stačí v TCP/IP Configuration Notebooku v tabulce Network zaškrtnout hodnotu "Automatically, Using DHCP". Pokud byste ovšem chtěli upravit hodnotu MTU, postupujte tak, jak jsem popsal v předchozím článku, tedy na kartě Network uveďte IP počítače a subnet mask (většinou 255.255.255.0), přes Advanced změňte hodnotu MTU na 1492 a vyplňte karty Routing a Hostnames. Tam to budou de facto jen adresy routeru. Příslušné adresy získáte z dokumentace ADSL zařízení, případně od providera. Ani tato informace ovšem neplatí vždy. Například můj současný router Well umožňuje nastavit hodnotu MTU již v routeru samém, není tedy nutno ji nastavovat v TCP/IP Configuration Notebooku. Každý případ je trochu jiný. Ale to všichni známe.

Chtěl jsem prostě napsat pouze jediné - používat ADSL v OS/2 je velmi snadné. Vyzkoušejte si to sami. Ceny jdou dolů a OS/2 není proti.