Firma Mensys, která má celosvětově na starost distribuci eComStation, v těchto dnech rozesílá uživatelům s právem bezplatného upgradu na verzi 2.0 emaily s instrukcemi a registračními kódy. V emailu naleznete registrační klíč, fakturu (s nulovou cenou) ve formátu PDF a odkaz do e-shopu, odkud si lze stáhnout obrazy instalačních CD.

Ke stažení protokolem HTTP nebo FTP jsou nabídnuty následující položky:

  • obraz CD 1 se samotnou eCS 2.0;
  • obraz CD 2 s dalšími programy;
  • obraz CD 3 s OpenOffice verze 3;
  • uživatelská příručka v rozsahu 57 stran ve formátu PDF;
  • návod na vypálení obrazů CD ve formátu PDF;
  • krátký README soubor.

Pro úplnost je třeba připomenout, že nárok na bezplatné obdržení licence na eComStation 2.0 ve verzi Home & Student má každý uživatel eComStation 1.2, který si zakoupil podporu Software Subscription Services, byť by tato podpora byla již dávno prošlá. Po určitou omezenou dobu se tato podpora SSS dávala zdarma k licenci eCS 1.2. I v tomto případě platí nárok na bezplatné obdržení licence na eCS 2.0.